Mapový portál  www.digitalnigrafika.cz | O NÁS | SLUŽBY | KARIÉRA

Obsah

Filozofie

Mapový portál je webová služba pro obce, obce s rozšířenou působností (ORP) a pro všechny ostatní, kteří chtějí na internetu prezentovat  své mapy.

V případě obcí nabízíme zpracování a prezentaci územních plánů do internetové podoby pro snadné prohlížení a hledání v nich.

Podporuje 

Instituce

Pro instituce nabízíme:

- zpracování územního plánu, územně analytických podkladů či jiných územně plánovacích dokumentů do mapového portálu

- zpracování jakkékoliv tématické mapy

- zpracování jak v rastrové podobě tak ve vektorové podobě

- spolupráci při vývoji vlastního mapového portálu (konzultační činnost)

Územně analytické podklady

Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Problematika udržitelného rozvoje je členěna do 10-ti tématických oblastí, které jsou vymezené vyhláškou č. 500/2006 Sb. a které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální, ekonomický a sociální s velkým důrazem na demografickou strukturu území.

Rozbor udržitelného rozvoje je nedílnou součástí územně analytických podkladů, kterému předchází fáze zjišťování jevů, jejich zpracování do datového modelu a do tří tématických výkresů - výkres limitů využití území, výkres hodnot a výkres záměrů na provedení změn v území.

Výsledkem rozboru je pak problémový výkres.

Ukázka výkresu hodnot území zpracovaném do mapového portálu ve vektorové podobě (klikněte na obrázek)

Pro zákazníky

Kontakt

Pomoc

Nejčastěji řešené otázky

Články

Mapový portál pro obce

Linky

www.digitalnigrafika.cz

© Copyright 2012 - Daniel Franke  (The Template Store)