Mapový portál  www.digitalnigrafika.cz | O NÁS | SLUŽBY | KARIÉRA

Obsah

Filozofie

Mapový portál je webová služba pro obce, obce s rozšířenou působností (ORP) a pro všechny ostatní, kteří chtějí na internetu prezentovat  své mapy.

V případě obcí nabízíme zpracování a prezentaci územních plánů do internetové podoby pro snadné prohlížení a hledání v nich.

Podporuje 

O nás

Jsme studio s víceletou zkušeností, specializující se na datové a grafické zpracování projektů v oblasti územního plánování, urbanismu a krajinného plánování. V návaznosti na nový Stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky nabízíme obcím s rozšířenou působností a krajům služby v oblasti práce s územně analytickými podklady. Dále nabízíme své služby zpracovatelům územních plánů, urbanistickým studiím a architektům, kterým nabízíme komplexní technické zpracování jejich návrhů do datové struktury systémů GIS a CAD.

Při zpracování projektů používáme legální software. 

Dokážeme zpracovat data v běžně používaných vektorových a rastrových formátech.
Specializujeme se na práci s daty ve formátech: SHP, DWG, DXF, DGN, 3DS, CIT, JPG, TIFF, PDF

 

Pro zákazníky

Kontakt

Pomoc

Nejčastěji řešené otázky

Články

Mapový portál pro obce

Linky

www.digitalnigrafika.cz

© Copyright 2012 - Daniel Franke  (The Template Store)