Mapový portál  www.digitalnigrafika.cz | O NÁS | SLUŽBY | KARIÉRA

Obsah

Filozofie

Mapový portál je webová služba pro obce, obce s rozšířenou působností (ORP) a pro všechny ostatní, kteří chtějí na internetu prezentovat  své mapy.

V případě obcí nabízíme zpracování a prezentaci územních plánů do internetové podoby pro snadné prohlížení a hledání v nich.

Podporuje 

Ceník

Cena za služby na mapovém portále se skládá ze dvou částek:

1) První částka je za pořízení map do mapového portálu. Tato částka obsahuje skenování mapy, její složení do výsledného souboru, převod mapy do rastru a její úpravu (vyčištění).

Pokud má obec mapu v digitální podobě, musí se tato mapa vyčistit a správně osadit do mapového podkladu.

Částka za zpracování jedné mapy je 400 Kč. Obec kromě vložení do mapového portálu získá tuto digitální kopii k dalšímu užívání.

Příklad: Územní plán se skládá ze 6 výkresů - map. Cena za zpracování územního plánu tak bude 6 x 400 Kč = 2400 Kč

Částka za zpracování jedné mapy je pro ORP 800 Kč. ORP kromě vložení do mapového portálu získá tuto digitální kopii k dalšímu užívání.

Příklad: Územně analytické podklady se skládají ze 4 výkresů - map. Cena za zpracování ÚAP tak bude 4 x 800 Kč = 3200 Kč

2) Druhá částka je za správu mapového portálu, za unikátní internetovou adresu (http://nazevobce.mapovyportal.cz) a za údržbu mapových podkladů na mapovém portále.

Tato částka je 150 Kč měsíčně za správu map obcí, tedy 1800 Kč ročně. Pokud klient zaplatí jednorázově za celý rok, získá slevu 300 Kč (2 měsíce ZDARMA).

Roční částka je tak 1800 Kč za správu a údržbu. Pro instituce je tato částka 3600 Kč z důvodů většího objemu dat. Pokud ORP zaplatí jednorázově za celý rok, získá slevu 600 Kč (2 měsíce ZDARMA).

 

Pro zákazníky

Kontakt

Pomoc

Nejčastěji řešené otázky

Články

Mapový portál pro obce

Linky

www.digitalnigrafika.cz

© Copyright 2012 - Daniel Franke  (The Template Store)